Rezervujte si online!
E-mail: vevilach@vevilach.cz Telefon: +420 377 531 680

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Společnosti GOLF PARK RESTAURANT s.r.o., IČ 263 26 230, se sídlem Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 13606, (dále jen jako „Správce“)

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e – mailová adresa

Účel zpracování údajů je zavedení do rezervačního systému správce v restauraci Ve Vilách, Plzeň, k zasílání potvrzení rezervace, objednávek, akcí plánovaných v restauraci Ve Vilách, zasílání blahopřání k svátku a pozvání na drink.

Tento souhlas uděluji na dobu pěti let

Prohlašuji, že jsem byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen, jakým způsobem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje, což je podrobně popsáno a vysvětleno v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů klientů dle GDPR, která je umístěna na webových stránkách http://www. vevilach.cz/, kterou jsem si přečetl.

Restaurace Ve vilách

Lidická 13, 301 00 Plzeň Lochotín

Telefon: +420 377 531 680

E-mail: vevilach@vevilach.cz

Otevírací doba

ZAVŘENO 

Buďte s námi také online

Facebook Mapy

Přijímáme platební karty

VISA Mastercard JCB card American Express Diners Club International

Naplánujte si k nám cestu!